Skip to content

Pionizacja pacjenta po COVID-19

08.06.2020
Strona główna / Fizjoterapia / Pionizacja pacjenta po COVID-19

COVID-19 jest ostrą chorobą zakaźną układu oddechowego, która wywołana jest zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Chociaż zdarzają się przypadki bezobjawowego przebiegu choroby, część pacjentów może przechodzić ciężkie zapalenie płuc. W poprawie stanu zdrowia osoby zakażonej pomocna będzie rehabilitacja z uwzględnieniem pionizacji pacjenta.

Przebieg i objawy COVID-19

COVID-19 to choroba, która pojawiła się w Europie na przełomie lutego i marca. Atakuje głównie układ oddechowy, doprowadzając do jego niewydolności, ale także do ogólnego obniżenia sprawności fizycznej. Objawy często porównywane są do przebiegu znanej nam grypy – u zarażonych wirusem SARS-Cov-2 występuje suchy kaszel, gorączka, ból gardła i bóle mięśni. Jednak u około 15% osób dotkniętych tą chorobą, przebieg infekcji jest cięższy, a pacjenci wymagają specjalistycznego leczenia lub hospitalizacji.

Rehabilitacja pacjenta chorego na COVID-19

U pacjentów, którzy przechodzą chorobę COVID-19 ciężej, ważnym czynnikiem w poprawie stanu zdrowia jest odpowiednia rehabilitacja. Praca z fizjoterapeutą pozwoli na zmniejszenie objawów duszności, poprawi obniżoną pojemność płuc i przyspieszy powrót do zdrowia. Jednym z elementów rehabilitacji u pacjenta z COVID-19 jest jego pionizacja.

O istotnym wpływie rehabilitacji przeczytasz w naszym artykule Rehabilitacja pacjenta chorego na COVID-19. O czym należy pamiętać?

Powrót do pełnej mobilności pacjenta po COVID-19

Ważnym elementem powrotu do zdrowia i dawnej formy jest mobilizacja oraz poprawa wydolności fizycznej pacjenta. Podchodząc do usprawniania pacjenta z niewydolnością oddechową, należy zwracać szczególną uwagę na parametry oddechowo-krążeniowe. Stały monitoring pacjenta podczas jego mobilizacji pozwoli na wprowadzenie w odpowiednim czasie tlenoterapii, a co za tym idzie zmniejszenie jego duszności. Jak czytamy w zaleceniach Krajowej Izby Fizjoterapeutów [1], jednym ze sposobów poprawy wydolności osoby chorej na COVID-19 jest trening ogólnokondycyjny. Jego elementem może być pionizacja pacjenta, spacer oraz ćwiczenia wydolnościowe i wzmacniające. Istotne jest, by dopasowywać intensywność treningu do stanu zdrowia chorego. Wraz z poprawą samopoczucia pacjenta, intensywność aktywności fizycznej powinna być stopniowo zwiększana.

Pionizacja pacjenta po COVID-19

Pionizacja to jeden z końcowych etapów mobilizacji i poprawy stanu fizycznego pacjenta. Ten proces nie powinien być nadmiernie przyspieszany, ponieważ możemy tylko zaszkodzić naszemu pacjentowi i zniechęcić go do dalszej rehabilitacji. Pacjent po COVID-19 powinien być stopniowo mobilizowany do osiągnięcia pozycji antygrawitacyjnej. Dobrym punktem w rehabilitacji będzie moment, w którym osoba chora będzie w stanie utrzymać pozycję pionową. Należy pamiętać, że pacjenci, którzy przebyli COVID-19 mają bardzo niską tolerancję wysiłku fizycznego, więc wszystko powinno odbywać się w kontrolowany sposób. Tacy pacjenci szybko się męczą, szybko robi im się duszno.

Jak sugeruje Krajowa Izba Fizjoterapeutów, cały proces można zacząć od podniesienia łóżka o 60 stopni, tak by dolna krawędź poduszki spoczywała na łopatkach pacjenta. W ten sposób zapobiegniemy nadmiernemu odchyleniu głowy. Według wytycznych KIF, dobrą praktyką w pionizacji pacjenta po COVID-19 będzie także umieszczenie poduszki pod doły podkolanowe. Dobrym rozwiązaniem będzie użycie w tym przypadku poduszek pozycjonujących, na przykład wałka. Dzięki takim zabiegom pionizacyjnym, kończyny dolne i brzuch pacjenta po COVID-19 będą rozluźnione.

Ważne jest, by pionizacja pacjenta po COVID-19 była wykonywana stopniowo. Zwiększenie częstotliwości i czasu usprawniania ruchów osoby chorej, pozwoli na przejście do wyższych etapów pionizacji. Wraz z poprawą mobilności i stanu zdrowia pacjenta, możliwe jest wprowadzanie ćwiczeń czynnych i wspomaganych.

Pomoc w pionizacji pacjenta po COVID-19

Dodatkową asekuracją w pionizacji pacjenta pod COVID-19 będzie profesjonalny sprzęt, który odciąży opiekuna i zwiększy poczucie bezpieczeństwa chorego. Pionizatory od Winncare dają możliwość idealnego dopasowania do każdego pacjenta. Kompaktowe rozmiary pozwalają na swobodne używanie ich także w warunkach domowych. To, o co dbamy, to przede wszystkim bezpieczeństwo nie tylko pacjenta, ale także opiekuna. Sprawdź nasze pionizatory: STELLAR 170, PALLAS 175, PALLAS 150. Funkcje pionizatora pozwalają na powolne, kontrolowane i delikatne pionizowanie pacjenta. Profesjonalny sprzęt pionizujący minimalizuje możliwość upadku, dlatego czynność ta może być powtarzana kilkakrotnie. Warto zwrócić uwagę, że ciężar podnoszenia pacjenta przejmuje pionizator, dzięki czemu fizjoterapeuta nie nadwyręża kręgosłupa i ma większą kontrolę nad całym procesem rehabilitacji.

 

Źródła:

  1. Koronawirus SARS-Cov-2. Zalecenia do prowadzenia fizjoterapii dorosłych pacjentów z COVID -19, Krajowa Izba Fizjoterapeutów.
 
[FM_form id="1"]
Podobne artykuły